Elektron baza

Sign in to follow this  
Followers 0

Yükləmək üçün elektron kitablar, məqalələr, referatlar, protokollar və s.

1 file

 1. Dövlət büdcəsi və Səhiyyə xərcləri

  Büdcə dövlətin, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, ayrı-ayrı təşkilatların və hətta ailənin müəyyən bir dövr üçün gəlir və xərclərinin əks etdirən maliyyə sənədidir. Dövlət büdcəsi - dövlətin baş maliyyə planıdır, müvafiq dövlət orqanlarının vəzifə və funksiyalarını yerini yetirmək üçün lazım olan pul vəsaitləri fondunun yığılması və istifadə olunması formasıdır. Onun məqsədi ölkənin iqtisadi, sosial və digər strateji problemlərinin həlli, habelə, dövlətin digər funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan maliyyə vəsaitinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada toplanmasını və istifadəsini təmin etməkdir. Büdcə həm də ölkənin iqtisadi-sosial proseslərini tənzimləmək alətidir.

  4 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

Sign in to follow this  
Followers 0