Klinik protokollar Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin səhiyyə islahatları çərçivəsində ictimai səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə Tədbirlər proqramı əsasında tərtib və çap edilmişdir.
Protokollar Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (İSİM) nəzdində hazırlanıb.

==========

Klinik protokollar hər hansı nozologiya və ya sindrom zamanı düzgün yardım göstərilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməkdə həkimə kömək edən tövsiyələr toplusudur. Klinik protokolların tərtib edilməsində məqsəd ən son elmi tədqiqatların nəticələrini gündəlik praktikaya tətbiq etmək, tibb işçilərini pasiyentə rasional yardım göstərməkdə kömək edəcək vəsaitlə təmin etmək və tibbi xidmət göstərilməsində yüksək standartlara nail olmaqdır. Klinik protokollar həkimlərə seçim imkanı verir və hər hansı klinik situasiyada necə hərəkət etməklə bağlı istiqamətverici rol oynayır. (mənbə: isim.az/az/reports/5)

Klinik Protokollar

www.odin.az saytı İSİM tərəfindən hazırlanmış klinik protokalları sizə təqdim edir:

1. Sifilisin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2015 - 72 səhifə.
2. Obsessiv-kompulsiv pozuntuların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2015 - 36 səhifə.
3. Hemofiliyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2015 - 64 səhifə.
4. Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 28 səhifə.
5. Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 43 səhifə.
6. Kəskin pankreatitin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 24 səhifə.
7. Yanıqların diaqnostika və müalicə üzrə klinik protokol, 2009 - 35 səhifə.
8. Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol, 2009 - 36 səhifə.
9. Uşaqlarda tənəffüs orqanları vərəminin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2014 - 36 səhifə.
10. Vərəmin profilaktikası üzrə klinik protokol, 2012 - 32 səhifə.
11. Sağlam yenidoğulmuşa qulluq üzrə klinik protokollar, 2008 - 40 səhifə.
12. İİV/QİÇS-li xəstələrdə opportunistik infeksiyaların profilaktika, diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2015 - 56 səhifə.
13. 22-28 həftəlik hamiləlik daxil olmaqla, vaxtından əvvəl doğuşların idarə olunması üzrə klinik protokol, 2014 - 28 səhifə.
14. Ağciyərdənkənar vərəmin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2014 - 52 səhifə.
15. Ağciyər vərəminin kompleks müalicəsində cərrahi müdaxilələrin tətbiqi üzrə klinik protokol, 2014 - 28 səhifə.
16. Yenidoğulmuşlarda qanaxmalar üzrə klinik protokol, 2013 - 44 səhifə.
17. Böyüklər və yeniyetmələrdə İİV/QİÇS-in müayinə və antiretrovirus terapiyası üzrə klinik protokol, 2013 - 88 səhifə.
18. Təhlükəsiz abortlar üzrə klinik protokol, 2014 - 40 səhifə.
19. Dağınıq sklerozun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 40 səhifə.
20. Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, 2008 - 20 səhifə.
21. Reproduktiv sağlamlıq / Ailə planlaşdırılması üzrə klinik protokollar, 2009 - 142 səhifə.
22. Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası üzrə klinik protokol, 2014 - 80 səhifə.
23. Hamiləlik zamanı vərəmin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2014 - 32 səhifə.
24. Doğuşda çiyinlərin distosiyası üzrə klinik protokol, 2014 - 20 səhifə.
25. Hamiləlik dövründə trombofilik ağırlaşmalar üzrə klinik protokol, 2014 - 32 səhifə.
26. Hamiləlikdə rezus-izoimmunizasiya üzrə klinik protokol, 2014 - 28 səhifə.
27. Yenidoğulmuşlarda tənəffüs pozuntuları üzrə klinik protokol, 2014 - 40 səhifə.
28. Onkoloji xəstələrdə fiziki aktivlik üzrə klinik protokol, 2014 - 44 səhifə.
29. Təşviş pozuntularının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 48 səhifə.
30. Posttravmatik stress pozuntusunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 44 səhifə.
31. Demensiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 32 səhifə.
32. Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı üzrə klinik protokol, 2013 - 24 səhifə.
33. Çox az kütləli yenidoğulmuşların reanimasiyası, intensiv terapiyası və qulluğu üzrə klinik protokol, 2013 - 40 səhifə.
34. Doğuşun induksiyası və stimulyasiyası üzrə klinik protokol, 2013 - 24 səhifə.
35. Yenidoğulmuşların hiperbilirubinemiyası üzrə klinik protokol, 2013 - 36 səhifə.
36. Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol (2-ci nəşr, yeniləşdirilmiş), 2013 - 24 səhifə.
37. Bel nahiyəsində kəskin ağrıların diferensial diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 31 səhifə.
38. Yenidoğulmuşlarda termotənzimləmə, onun pozulmaları və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 32 səhifə.
39. Aşağı ətraf venalarının xronik pozğunluqlarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2013 - 52 səhifə.
40. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların aşkarlanması üzrə klinik protokol, 2012 - 48 səhifə.
41. Hamiləlik və infeksiyalar üzrə klinik protokol, 2012 - 72 səhifə.
42. Baş ağrılarının diferensial diaqnostikası üzrə klinik protokol, 2012 - 36 səhifə.
43. Normal doğuş üzrə klinik protokol, 2012 - 24 səhifə.
44. Yenidoğulmuşlarda hipoqlikemik və hiperqlikemik vəziyyətlər üzrə klinik protokol, 2012 - 24 səhifə.
45. Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokol (2-ci nəşr, yeniləşdirilmiş), 2012 - 36 səhifə.
46. Kəskin koronar sindromun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2012 - 60 səhifə.
47. Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol, 2012 - 44 səhifə.
48. Xronik hepatitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2011 - 40 səhifə.
49. Uşaqlarda xəstəxanadankənar pnevmoniyaların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2011 - 32 səhifə.
50. Ağ ciyər vərəminin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol, 2011 - 32 səhifə.
51. Hemodializ üzrə klinik protokol, 2011 - 44 səhifə.
52. Yenidoğulmuşlarda prosedurlar üzrə klinik protokol, 2011 - 79 səhifə.
53. Zahılıq dövrünün qanaxmaları üzrə klinik protokol, 2011 - 36 səhifə.
54. Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2011 - 19 səhifə.
55. Vaxtından əvvəl doğuşlar üzrə klinik protokol, 2011 - 16 səhifə.
56. Vərəm xəstələrinin aşkarlanması üzrə klinik protokol, 2010 - 32 səhifə.
57. İİV-in anadan uşağa ötürülməsinin profilaktikası üzrə klinik protokol, 2010 - 40 səhifə.
58. Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2010 - 64 səhifə.
59. Böyrəkdaşı xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2010 - 28 səhifə.
60. Hemoblastozlar zamanı anemiyanın müalicəsi üzrə klinik protokol, 2010 - 40 səhifə.
61. Sifilis xəstəliyinin laborator diaqnostikası üzrə klinik protokol, 2010 - 32 səhifə.
62. Uşaqlarda epilepsiya üzrə klinik protokol, 2010 - 73 səhifə.
63. Xroniki ağrı sindromu üzrə klinik protokol, 2010 - 36 səhifə.
64. Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2010 - 48 səhifə.
65. Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin digər ilanlarının zəhəri ilə kəskin inyeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 16 səhifə.
66. Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 164 səhifə.
67. Hamiləlik zamanı hipertenziv vəziyyətlər üzrə klinik protokol, 2009 - 28 səhifə.
68. Ağır preeklampsiya və eklampsiyanın reanimasiyası üzrə klinik protokol, 2009 - 48 səhifə.
69. Kəskin appendisitin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 24 səhifə.
70. İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 39 səhifə.
71. Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr, 2008 - 32 səhifə.
72. Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 75 səhifə.
73. Anafilaktik şok üzrə klinik protokol, 2009 - 28 səhifə.
74. Şəkərli diabet (tip 2) xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 36 səhifə.
75. Travmatoloji və ortopedik xəstələrdə tromboemboliyaların profilaktikası üzrə klinik protokol, 2009 - 24 səhifə.
76. Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol , 2009 - 60 səhifə.
77. Kəskin mədə-bağırsaq qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 32 səhifə.
78. Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 28 səhifə.
79. C virus hepatitinin müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 35 səhifə.
80. Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol, 2009 - 40 səhifə.
81. Mədə və onikibarmaq bağırsağının xora xəstəliyi üzrə klinik protokol, 2008 - 20 səhifə.
82. Cərrahi əməliyyatdan sonrakı dərin venaların trombozu və ağ ciyər arteriyası tromboemboliyasının profilaktikası üzrə klinik protokol, 2009 - 22 səhifə.
83. Düyünlü ur xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 28 səhifə.
84. Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 24 səhifə.
85. Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 64 səhifə.
86. Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol, 2008 - 20 səhifə.
87. Şizofreniyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 40 səhifə.
88. Hamiləlik zamanı qanaxmalar üzrə klinik protokol, 2009 - 31 səhifə.
89. Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 40 səhifə.
90. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol, 2008 - 24 səhifə.
91. Sabit stenokardiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, 2009 - 47 səhifə.

Klinik Protokolları elektron fayl şəklində (PDF formatında) aşağıdakı linklərdən online oxuya bilərsiniz. Fayllara kompüterinizdə saxlanılmış versiyada baxmaq üçün Adobe Reader proqramını yükləməyiniz məsləhətdir.