Sign in to follow this  
Followers 0

Astronomiya

Səma cisimləri (qalaktikalar, ulduzlar, planetlər, kometlər), onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elmdir

12 pandora in this category

  • 0 comments
  • 244 views
  • 0 comments
  • 275 views
  • 0 comments
  • 686 views
  • 0 comments
  • 510 views
  • 0 comments
  • 535 views
  • 0 comments
  • 314 views
  • 0 comments
  • 268 views
  • 0 comments
  • 232 views
  • 0 comments
  • 537 views
  • 1 comment
  • 731 views
  • 0 comments
  • 400 views
  • 0 comments
  • 212 views
Sign in to follow this  
Followers 0