Sign in to follow this  
Followers 0

Astronomiya

Səma cisimləri (qalaktikalar, ulduzlar, planetlər, kometlər), onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elmdir

12 pandora in this category

  • 0 comments
  • 273 views
  • 0 comments
  • 301 views
  • 0 comments
  • 713 views
  • 0 comments
  • 573 views
  • 0 comments
  • 573 views
  • 0 comments
  • 355 views
  • 0 comments
  • 298 views
  • 0 comments
  • 254 views
  • 0 comments
  • 570 views
  • 1 comment
  • 771 views
  • 0 comments
  • 454 views
  • 0 comments
  • 238 views
Sign in to follow this  
Followers 0