Sign in to follow this  
Followers 0

Astronomiya

Səma cisimləri (qalaktikalar, ulduzlar, planetlər, kometlər), onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elmdir

12 pandora in this category

  • 0 comments
  • 299 views
  • 0 comments
  • 327 views
  • 0 comments
  • 747 views
  • 0 comments
  • 646 views
  • 0 comments
  • 619 views
  • 0 comments
  • 379 views
  • 0 comments
  • 329 views
  • 0 comments
  • 276 views
  • 0 comments
  • 591 views
  • 1 comment
  • 856 views
  • 0 comments
  • 509 views
  • 0 comments
  • 270 views
Sign in to follow this  
Followers 0