Sign in to follow this  
Followers 0

Astronomiya

Səma cisimləri (qalaktikalar, ulduzlar, planetlər, kometlər), onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elmdir

12 pandora in this category

  • 0 comments
  • 316 views
  • 0 comments
  • 345 views
  • 0 comments
  • 769 views
  • 0 comments
  • 702 views
  • 0 comments
  • 668 views
  • 0 comments
  • 403 views
  • 0 comments
  • 345 views
  • 0 comments
  • 285 views
  • 0 comments
  • 605 views
  • 1 comment
  • 919 views
  • 0 comments
  • 535 views
  • 0 comments
  • 283 views
Sign in to follow this  
Followers 0