Varlığın (yəni təbiət və cəmiyyətin), insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğunluqlar haqqında elm.

46 pandora in this category

  • 1 comment
  • 887 views
 1. Qavrayış nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 336 views
 2. Fəzilət nədir?

  40%
  • 0 comments
  • 415 views
 3. Piqmalion effekti

  30%
  • 0 comments
  • 662 views
  • 0 comments
  • 543 views
  • 0 comments
  • 255 views
 4. Paraloqizm

  10%
  • 0 comments
  • 198 views
 5. Okkultik pandemiya

  10%
  • 0 comments
  • 187 views
 6. Eksiztensial vakum

  10%
  • 0 comments
  • 214 views
  • 0 comments
  • 348 views
  • 0 comments
  • 245 views
  • 0 comments
  • 429 views
  • 0 comments
  • 336 views
  • 0 comments
  • 479 views
  • 1 comment
  • 756 views
  • 0 comments
  • 300 views
  • 0 comments
  • 381 views
 7. Tolerantlıq nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 1791 views
 8. Noosfer nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 525 views
 9. Etatizm nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 661 views
 10. Nihilizm

  30%
  • 0 comments
  • 262 views
 11. Ontoloji sübut

  40%
  • 0 comments
  • 275 views
  • 0 comments
  • 236 views
 12. Hedonizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 350 views
 13. Pozitivizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 483 views