Varlığın (yəni təbiət və cəmiyyətin), insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğunluqlar haqqında elm.

46 pandora in this category

  • 1 comment
  • 1096 views
 1. Qavrayış nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 405 views
 2. Fəzilət nədir?

  40%
  • 0 comments
  • 479 views
 3. Piqmalion effekti

  30%
  • 0 comments
  • 729 views
  • 0 comments
  • 633 views
  • 0 comments
  • 304 views
 4. Paraloqizm

  10%
  • 0 comments
  • 232 views
 5. Okkultik pandemiya

  10%
  • 0 comments
  • 222 views
 6. Eksiztensial vakum

  10%
  • 0 comments
  • 252 views
  • 0 comments
  • 404 views
  • 0 comments
  • 281 views
  • 0 comments
  • 475 views
  • 0 comments
  • 381 views
  • 0 comments
  • 566 views
  • 1 comment
  • 873 views
  • 0 comments
  • 343 views
  • 0 comments
  • 437 views
 7. Tolerantlıq nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 2030 views
 8. Noosfer nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 612 views
 9. Etatizm nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 735 views
 10. Nihilizm

  30%
  • 0 comments
  • 295 views
 11. Ontoloji sübut

  40%
  • 0 comments
  • 311 views
  • 0 comments
  • 289 views
 12. Hedonizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 441 views
 13. Pozitivizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 552 views