Varlığın (yəni təbiət və cəmiyyətin), insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğunluqlar haqqında elm.

46 pandora in this category

  • 1 comment
  • 1026 views
 1. Qavrayış nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 378 views
 2. Fəzilət nədir?

  40%
  • 0 comments
  • 453 views
 3. Piqmalion effekti

  30%
  • 0 comments
  • 691 views
  • 0 comments
  • 586 views
  • 0 comments
  • 280 views
 4. Paraloqizm

  10%
  • 0 comments
  • 219 views
 5. Okkultik pandemiya

  10%
  • 0 comments
  • 210 views
 6. Eksiztensial vakum

  10%
  • 0 comments
  • 238 views
  • 0 comments
  • 382 views
  • 0 comments
  • 267 views
  • 0 comments
  • 459 views
  • 0 comments
  • 365 views
  • 0 comments
  • 532 views
  • 1 comment
  • 820 views
  • 0 comments
  • 325 views
  • 0 comments
  • 414 views
 7. Tolerantlıq nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 1932 views
 8. Noosfer nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 576 views
 9. Etatizm nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 703 views
 10. Nihilizm

  30%
  • 0 comments
  • 283 views
 11. Ontoloji sübut

  40%
  • 0 comments
  • 301 views
  • 0 comments
  • 268 views
 12. Hedonizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 399 views
 13. Pozitivizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 524 views