Varlığın (yəni təbiət və cəmiyyətin), insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğunluqlar haqqında elm.

46 pandora in this category

  • 2 comments
  • 1171 views
 1. Qavrayış nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 420 views
 2. Fəzilət nədir?

  40%
  • 0 comments
  • 498 views
 3. Piqmalion effekti

  30%
  • 0 comments
  • 853 views
  • 0 comments
  • 685 views
  • 0 comments
  • 321 views
 4. Paraloqizm

  10%
  • 0 comments
  • 244 views
 5. Okkultik pandemiya

  10%
  • 0 comments
  • 232 views
 6. Eksiztensial vakum

  10%
  • 0 comments
  • 267 views
  • 0 comments
  • 424 views
  • 0 comments
  • 295 views
  • 0 comments
  • 490 views
  • 0 comments
  • 400 views
  • 0 comments
  • 612 views
  • 1 comment
  • 933 views
  • 0 comments
  • 355 views
  • 0 comments
  • 476 views
 7. Tolerantlıq nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 2098 views
 8. Noosfer nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 650 views
 9. Etatizm nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 773 views
 10. Nihilizm

  30%
  • 0 comments
  • 307 views
 11. Ontoloji sübut

  40%
  • 0 comments
  • 325 views
  • 0 comments
  • 307 views
 12. Hedonizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 490 views
 13. Pozitivizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 579 views