Varlığın (yəni təbiət və cəmiyyətin), insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanunauyğunluqlar haqqında elm.

46 pandora in this category

  • 1 comment
  • 776 views
 1. Qavrayış nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 307 views
 2. Fəzilət nədir?

  40%
  • 0 comments
  • 367 views
 3. Piqmalion effekti

  30%
  • 0 comments
  • 623 views
  • 0 comments
  • 497 views
  • 0 comments
  • 238 views
 4. Paraloqizm

  10%
  • 0 comments
  • 190 views
 5. Okkultik pandemiya

  10%
  • 0 comments
  • 180 views
 6. Eksiztensial vakum

  10%
  • 0 comments
  • 207 views
  • 0 comments
  • 310 views
  • 0 comments
  • 229 views
  • 0 comments
  • 415 views
  • 0 comments
  • 325 views
  • 0 comments
  • 447 views
  • 1 comment
  • 694 views
  • 0 comments
  • 291 views
  • 0 comments
  • 332 views
 7. Tolerantlıq nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 1714 views
 8. Noosfer nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 474 views
 9. Etatizm nədir?

  20%
  • 0 comments
  • 635 views
 10. Nihilizm

  30%
  • 0 comments
  • 250 views
 11. Ontoloji sübut

  40%
  • 0 comments
  • 258 views
  • 0 comments
  • 213 views
 12. Hedonizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 326 views
 13. Pozitivizm nədir?

  30%
  • 0 comments
  • 431 views