Sign in to follow this  
Followers 0

Fizika

Təbiətin ən ümumi qanunlarını, bizi əhatə edən maddi aləmin quruluşunu və xassələrini öyrənir.
Sign in to follow this  
Followers 0