Sign in to follow this  
Followers 0

Foto-Rəssamlıq

Təsviri incəsənətin ən qədim növlərindən biri olub, kətana rənglərin şəkilməsi, rəqəm texnologiyası və xüsusi texnologiyalarla real predmetə və canlıya oxşar vizual təsvirin yaradılmasıdır.
Sign in to follow this  
Followers 0