Sign in to follow this  
Followers 0

Kimya

Kimya təbiət elmi hesab edilib, tədqiqat obyekti maddələr - atom və molekullardır. Həyatın xas olan ümumi və fərdi qanunauyğunluqları müəyyən edir.

0 pandora in this category

There are no pandora to show
Sign in to follow this  
Followers 0