Search the Community

Showing results for tags 'illuziya'.

Found 1 result

  1. Ətraf aləmi belə görəndən sonra dərk edirsən ki, əslində reallıq dediyimiz şey heç də komputerdə gördüyümüz informasiyadan fərqlənmir. Təbiətcə ikisi də eyni şeydir. Hər ikisi informasiyadır. Kvant səviyyəsində hər ikisi eyni şeydir. Fərq yalnız bizim bioloji komputer (beynimiz) olmağımızdadır. Gördüyün real görüntü deformasiyaya uğrayırsa, səs dalğalarına uyğunlaşırsa, anlayırsan ki, əslində hər şey sadəcə beyinin formalaşdırdığı illuziyadan təşkil olunub və fantaziyaların ilə reallığın eyni təbiətə malikdir. Anlayırsan ki, bir şeyin mövcudluğu sadəcə beyinin yaratıdığı illuziyaya görə gerçəkləşir və belə olan təqdirdə, kiminsə bu həqiqətdir, digəri həqiqət deyil kimi arqumentləri, sərhədləri dağılır. Hər ikisinin bir qütbdə dayanıb, bir-birini yanlış çıxardığını, əslində isə hər ikisinin təbiəti dərkdən çox uzaq olduğunu qavrayırsan. Yəni əslində bizim həqiqət, reallıq qəbul etdiyimiz hər şey sadəcə matrixin bir hissəsidir.