Search the Community

Showing results for tags 'kosmonavt'.

Found 3 results

  1. astronaut

    Kosmosda tək fırlanan kosmonavt
  2. Normalda astronavt atmosferi qalxarkən və enərkən qravitasiyanın təsirinə məruz qalır. Normalda 8G-10G qüvvəyə kimi astronavt dözə bilir. Bir çox astronavtların ölümünə səbəb bu G qüvvəsinin çox olması hesab olunur. Məsələn, astronavt atmosferi keçib, kosmosa daxil olarkən həddindən artıq özündə yük, titrəmə hiss edir. Əlini qaldıra bilməyəcək qədər oturacağa yapışıb qalır. Və bütün qan ayaqlarına doğru axmağa başlayır. Əgər bu təsir 8G yox, 15G olsaydı, beynində qan və oksigen çatışmazlığına görə ölə bilər. Həmçinin eniş zamanı da eyni təsir. Lakin bu səfər qan ayaqlardan başa, beyinə doğru axmağa başlayır. Astronavtın boğazındakı damarlar o qədər şişə bilər ki, sifəti göyərib qalacaq. Hətta təzyiqdən beyində qan damarları partlaya bilər. Elə bu səbəblərdən qalxma və enmə zamanı bəzi astronavtlar qəza törədir. Huşunu itirmə, göz kapilyarlarının partlaması, gözlərin qaralması, müvəqqəti görmənin və dizorientasiya, ağciyərlərində, köksündə həddinən artıq təzyiqin hiss edilməsi (eksperimentdə 50G olan halda adamın sinəsi gömgöy göyərməsi müşahidə edilib) kimi hallar baş verir. İndi isə siz təsəvvür edin, kosmosda saatda 100-200min km sürətlə hərəkət edirsiz. Və yaxud Yer kürəsindən böyük olan və yaxud atmosferi sıx olan bir planetin atmosferinə daxil olursuz və yaxud elə bir planeti tərk edirsiz. Gördüyünüz kimi hər şey kənarda asan görsənir. Amma çox vaxt düşünmədiyimiz bu kimi detallar adicə kosmik səyahətə nə qədər zərbə endirir.
  3. Tanrı bir astronavt idi?

    Böyük sirlər və çəkişmələr yumağı kitab, yəni Tövrat.Məsələn,yaradılış bölümü, dünyanın yaradılışını düzgün bir geolojik hesabla göstərir. Bəs bu yazanlar minerallardan bitkilərin, bitkilərdən də heyvanların meydana gəldiyini haradan bilirdi? Yaradılış Bölümü i,26'da yazır: "Və Tanrı, bizə bənzəyən və bizim görünüşümüzdə insan yaradaq, dedi." Tanrı niyə cəm olaraq danışır? Niyə 'mən' deyil 'biz','mənim' deyil 'bizim' deyir? Uca Tanrının tək şəxsdə danışması gərək deyilmi? "Və insan yer üzündə çoxalmaya başladı və qız uşaqları doğdu. Tanrı'nın oğulları, insanın qız uşaqlarını bəyəndi və aralarından seçtiklərini yoldaş olaraq aldı." (Yaradılış Bölümü i,1-2) İnsanın qız uşaqlarını özlərinə yoldaş olaraq alan "Tanrı'nın oğulları" kim idi? Qədim İsrail'də bir tək müqəddəs Tanrı olduğuna görə,"Tanrı'nın uşaqları" deyə adı keçənlər kim idi? "O günlərdə dünyada divlər yaşayırdı. Sonra Tanrı'nın oğulları, insanın qızlarına uşaqlar verdi. Onlar, köhnə və məhşur insanlardan doğdu və qüdrətli insanlar oldu." (Yaradılış Bölümü vi,4). Yenə insanlarla çiftləşən Tanrının oğulları ilə qarşılaşırıq. Və burada "divlər", ilk dəfə tələffüz edilir. "Divlər" sözü kainatdakı lüğətdə yerini çoxdan aldı. Köhnə kitablarda, şərq və qərb mifologiyasında, Tiahuanaco əfsanələrində və Eskimo dastanlarında çoxluca sözükeçər. Bu qədər çox danışıldıqlarına görə varlığlarına inana bilərik. Bəs necə varlığlardı bu divlər? Böyük əsərlərquran,iri qaya parçalarını asan daşıyan atalarımız, yoxsa texniki ləvazimatlarla işləmiş yadplanetlilərmi? Dəqiq olan budur. Tövrat'da sözü keçən divlər Tanrının oğulları olaraq anılır və insanlarla çiftləşərək yayılır. Yaradılış Bölümü xix, 1-28'də isə Sodom və Gomore fəlakətinin dəqiq və həyəcanlı hekayəsindən bəhs edilir: Bir axşam Lut Baba şəhərin qapısında oturan zaman Sodoma iki 'mələk' gəlir. Lut, bu mələkləri öncədən tanımağda, hətta onları gözləməkdədir. Qonaqlarını evdə qalmağa dəvət edər. Tövrata görə xalq da bu mələklərlə tanışmaq istəyər. Mələklərin fövqaladə qabiliyyətləri varmış. Məsələn şəhərdəki eşqbazların cinsəl arzularını bir hərəkətlə yox edə bilir, hüzursuzluq yaradanları kor edirdilər. Yaradılış Bölümü xix.12-14'də belə deyir: "Mələklər, Lut'a arvadını, qızını,gəlin və kürəkənlərini alıb şəhəri dərhal tərk etməsini söylədi. Dediklərinə görə şəhər yox ediləcəkdi. Ailə fərdləri isə bu qəribə xəbərdarlığı ciddiyə almadı və Lut'un zarafat etdiyini düşündü. (Yaradılış bölümü hadisəni danışmağa davam edər) "Və gün doğduğunda , mələklər Lut'a təlaşla səsləndi. Qalx, arvadını və iki qızın al, yoxsa hamınız bərabər yox olacaqsınız. Lut gözləyən zaman, mələklər də arvadının, qızlarının və onun əllərini tutdular, Tanrı onlara mərhəmət edirdi. Biraz daha uzaqlaşdıqca, arxanıza baxmayın canınızı sevirsizsə qaçın,düzlüklərdə durmayın,dağlara qalxın, yoxsa məhv olacaqsınız. Tez olun, buradan uzaqlaşın yoxsa sizi əsla qutara bilməyəcəyəm." Bu hekayəyə görə,"mələk" deyə bəhs edilən iki yadın, yerlilər tərəfindən bilinməyən gücləri vardı. Onlara tez olmalarını söyləmələri və Lut ailəsinin şəhərdən tezbazar çıxarılması da düşündürücüdü. Lut dayandıqda, bütün ailəni tutub sürüyürlər. Bir dəqiqə içində qaçmaları lazımdı. Lut və ailəsinin dağlara qaçmasını əmr edirlər. Amma Lut onlara sonsuz itaət etməyib,hadisəyə etiraz edir,"... dağlara qaça bilmərəm, pislik gəlsin, ölüm, nə olacaq!" Qısa bir müddət sonra mələklər ona yenidən xəbərdarlıq edir. Əgər onlarla getməzsə canından olacağını deyirlər. Sodomda olan bitən nə idi? Tanrının qüdrəti, zamanla bağlı ola bilməzdi hər halda. O halda "mələklər" niyə tələsirdi? Yoxsa şəhər saata bağlı güc sistemiylə ortadan qaldırılacak idi? Arxaya sayma başlamış və mələklər bunu bilirdimi? Niyə nə olursa olsun arxalarına baxmadan dağa qaçmaları istənilirdi? Bunlar lazımsız suallar kimi görsənsədə, Yaponya ya atılan atom bombalarının insanlara verdiyi zərəri, ölümləri, ya da miras qoyduqları xəstəlikləri bilirik. Partlama zamanı bilinirdi və Lut ailəsi kimi qaçıb qurtulması lazım olanlar, qayalar şuaların gücünü azaldacağı üçün dağlara göndərildi. Və hekayənin sonrasını hamı bilir: Lut'un arvadı arxasını dönüb atom şualarına adi gözlə baxdı. Bu haldaki birinin həmin an ölməsi, günümüzdə kimsəni təəccübləndirməz, elə deyil? "Və sonra Sodom və Gomore üzərinə kükürd və alov yağdı..." Günümüzdə yüksək zəkalı yapay insanların çoxaldılması axmaq bir teori olmaqdan çıxdı. Eyniylə Tiahuanaco əfsanələrində sözü gedən Ana'nın, Günəş Qapısı'na uzay maşını ilə gəlib 70 uşaq doğması, din kitablarının "Tanrı insanı öz görüntüsündə yaratdı" deyə yazması kimi. Köhnə din kitablarından bəzilərində, insanın Tanrıların istədiyi görkəmdə yaradılması üçün, bəzi təcrübələr aparıldığı yazırdı. Bilinməyən uzaylı varlıqların dünyamıza gəldiklərini göz önünə gətirən teoremdən davam etsək, bu günkü varlığımızı onlara borclu olduğumuzu deyə bilərik. Əgər dünyamızdan yola çıxan uzay yolcularımız da bir planetə enib ibtidai insanlarla qarşılaşırsa, onlar da birdən birə "tanrı" ya da "tanrının oğlu" olacaq. Bəlkə biz də eyniylə ibtidai insanlarımızdan üstün olan məhşur canlılar kimi, hələ ayaq basmadığımız və xəyalını belə qurmadığımız o planetdəki canlılardan üstün olacağıq. Amma bir də endikləri planetdəkilərin, bizdən çox daha inşa etmiş varlıqlar olduğunu düşünək. O zaman astronotlarımız "tanrı" olaraq deyil,bəlkə də ibtidai varlıqlar olaqar görüləcək. Nə böyük xəyaq qırıqlığı! ERICH VON DANIKEN "Tanrıların arabaları"