Search the Community

Showing results for tags 'səyahət'.

Found 1 result

  1. Papua Yeni Qvineya səyahət

    Papua-Yeni Qvineya müstəqil dövləti Okeaniyada Sakit Okeannın cənub-qərbində dövlətdir. Yeni Qvineya adasının şərq hissəsini, Bismark arxipelaqını, Solomon adalarının şimal hissəsini, Buka adasını , D’Antrkasto adasını və s.əhatə edir. Sahəsi — 462 840 км². Əhalisi 6 milyon nəfər (əsasən papuas və melaneziyalılardan ibarətdir. Eqzotik təbiəti, maraqlı adətləri, etnik köklərini qoruyub saxlamaqları ilə hər zaman diqqət mərkəzindədirlər. Bu günkü səyahətimizdə Qvineya insanı, təbiəti, mətbəxi ilə tanış olacayıq. Yerli əhalinin ən sevimli yeməyi Drum Mumu Mumu adlanan yeməklərini bişirən zaman kicik quyu qazır, çürümüş bana yarpaqları ilə əhatə edib ocaq qalayır və 7-8 saat bişirirlər. Ruhlara sitayış zamanı həyata keçirilən ritualda yerli əhalinin geyimi və boyalarla bəzənməsi. Cənnət Saksoniyası quşu"Qaşlar"ı ilə diqqət çəkir. Ənənəvi Qvineya incəsənəti Yeni Qvineyalı, makıyajı, ənənəvi geyimi, silahları ilə... Təbiəti özündə əks etdirən əsrarəngiz geyim Yeni Qvineya döyməsi Qvineyanın rəmzi sayılan Kral Cənnət quşu. Eyni zamanda bayraqlarında da təsvir olunub bu quş.