Sign in to follow this  
Followers 0
Ragnarök

Müsəlman qadınlar islamı sevir, amma...

1 post in this topic

Müsəlman qadınlar islamı sevir, amma...

- kölə olmaq istəmir(nəhl 75 ayə )
- kişinin tarlası olmaq istəmir (bəqərə 223 ayə )
- az yaşda evlənmək istəmir (talaq 4 ayə)
- cariyə olmaq istəmir (əhzab 50 ayə )
- kişiylə eyni hüquqlu olmaq istəyir (nisa11 ayə )
- boşanmağa haqqı olduğun istəyir ( talaq 1 ayə )
- əri tərəfindən döyülmək istəmir (nisa 34 ayə )
- ərinin başqa qadın almasın istəməz (nisa 3 ayə )

Qısaca, qadın islamı sevir amma quran ayələrindəki qaydaları istəmir.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0